TENTANG ERT…

Ekonomi Rumah Tangga adalah satu subjek yang sukar lulus  kerana terdapat elemen-elemen sains. Pelajar yang mempunyai kelulusan sains dalam PMR berkemungkinan menghadapi masalah untuk mempelajari ERT. Banyak rungutan yang diperolehi oleh guru-guru ERT tentang pencapaian pelajar ERT dalam SPM.

Mengikut Ahmad (1999), kelulusan pelajar yang rendah dalam sains  memberi kesan yang negatif  kepda pencapaian pelajar di masa akan datang. Chong (2001) mengatakan bahawa perlu ada satu garis panduan untuk  pelajar-pelajar yang ingin mengambil ERT dalam SPM. Ini penting bagi menjamin pelajar berkemampuan untuk mengikuti pelajaran itu dengan baik. Faktor guru juga perlu diberi perhatian.

Guru yang ingin mengambil ERT sebagai profesyen mereka perlu mempunyai asas sains yang kuat biak dalam PMR ataupun dalam SPM (Harezan, 2000). Dengan kriteria-kriteria yang ada, maka tidak syak lagi keberkesanan dalam pengajaran ERT akan menjadi lebih baik lagi. Justeru itu, kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti konsep sains adakah terdapat dalam isi pelajaran dalam Ekonomi Rumah Tangga.

Secara khususnya, objektif  ERT adalah seperti berikut:

1. Mengenal pasti  sama ada konsep sains yang wujud dalan Sains rumah Tangga mengikut persepsi guru.

2. Mengenal pasti tahap dan kelayakan sains yang perlu ada pada pelajar yang bakal mengikuti mata pelajaran Ekonomi Rumah tangga di tingkatan lima.

3. Mengenal pasti tahap dan kelayakan sains yang perlu ada pada guru yang mengajar mata pelajaran Ekonomi Rumah Tangga.

Advertisements

One response to “TENTANG ERT…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s